Programma Vorming en Toerusting Protstantse Gemeente Den Helder en Julianadorp
september 2017 - juli 2018.

ZomerkringenGedurende de zomermaanden ligt de kerk stil. Dat is natuurlijk niet waar, want de kerkdiensten gaan gewoon door en als mensen komen te overlijden worden ze ook, zo dat gewenst is, vanuit de kerk begraven. Toch ervaren sommige mensen dat er vooral in de maanden juli en augustus niets gebeurt in de kerk en voelen zij zich soms wat meer eenzaam of verloren dan anders. Ook zijn er gewoon mensen die het leuk vinden om gedurende de zomermaanden bijeen te komen rond een bepaald thema. Om daaraan tegemoet te komen organiseert ds. De Meij Mecima een tweetal zomerkringen voor belangstellenden en dat mogen ook gerust mensen zijn van buiten de kerk die door anderen worden meegenomen.
naar top pagina
1  Opnieuw geloven – wat geloven wij vandaag
“Het geloof van vroeger is niet het geloof van vandaag. Oude zekerheden zijn weggevallen en nieuwe inzichten vonden een gehoor. Deze nieuwe inzichten riepen weer nieuwe vragen op. Al met al maakten ze ons niet zekerder, eerder onzekerder. Een onzekerheid echter die de mens kan inspireren om opnieuw op weg te gaan, opnieuw te zoeken en nieuwe ontdekkingen te doen.
Aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis laat ds. W. R. van der Zee zien wat het vandaag de dag betekent wanneer men zegt te geloven. “Geloof, dat meer een persoonlijk keuze is geworden, die pas na veel twijfel, aarzeling en groei gemaakt kan worden, en die telkens opnieuw en zelfs vaak tegen je hele omgeving in gemaakt moet worden.
” Aldus de intro van het boekje ‘Opnieuw geloven – kanttekeningen bij een geloofsbelijdenis’, geschreven door ds. W. R. van der Zee (1930-1995) die in zijn laatste werkzame jaren algemeen secretaris was van de Raad van Kerken in Nederland. Dit boekje dient als leidraad voor de vier bijeenkomsten, maar het hoeft niet per sé te worden aangeschaft.

• Data: dinsdagmiddag 3, 17 en 31 juli + 14 augustus
• Tijd: 14.00-16.00 uur
• Plaats: Vredeskerk
naar top pagina
2  De Bijbel lezen – praktische aanwijzingen voor lezers van nu
‘Ik hoor vaak van mensen dat ze graag de Bijbel zouden willen lezen. “Maar,” zeggen ze, ‘zodra ik begin, merk ik dat de Bijbel ver van mij afstaat.’ Om hieraan tegemoet te komen heeft de benedictijner monnik Anselm Grün van de abdij van Münsterschwarzach een boekje geschreven: ‘Leeswijzer bij de bijbel’ Dit boekje vormt de leidraad voor een viertal middagen over de achtergrond van de bijbel en hoe je dit boek kunt lezen en verstaan als mensen van nu. Ds. De Meij Mecima kan u aanwijzingen geven als u dit boekje zelf wilt bestellen.

• Datum: donderdagmiddag 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus
• Tijd: 14.00-16.00 uur
• Plaats: Johanneskapel

Voor beide zomerkringen geldt dat het prettig is als u zich van te voren opgeeft bij
ds. De Meij Mecima, predikant-jkvk@pkndenhelder.nl – tel. 0223-693154
naar top pagina