Programma Vorming en Toerusting Protstantse Gemeente Den Helder en Julianadorp
september 2017 - juli 2018.

Het programma van Vorming en Toerusting voor het nieuwe seizoen is al weer voor een groot deel klaar. Maar we hopen u nog meer aan te kunnen bieden in de loop van het jaar, dus blijft u onze rubriek in het kerkblad en op de website volgen….

   Wij vragen u er aan te denken om u op te geven als u belangstelling hebt. Dit i.v.m. het aanschaffen van materialen, wijzigingen of afspraken.
U kunt zich op de volgende manieren opgeven:
U kunt zich ook per mail opgeven bij de predikant of contactpersoon Vorming en Toerusting: v-en-t@pkndenhelder.nl
Als een activiteit niet doorgaat, ontvangt u hierover bericht.
Tevens vindt u onder aan deze pagina activiteiten zoals die binnen de wijken plaats vinden; wij verwijzen ook naar het wijkblad, nieuwsbrief of website voor actuele informatie.

Van harte aanbevolen, namens de commissie Vorming en Toerusting die dit seizoen bestaat uit: Ester Brinkman,
Ieke Doezie, Gretske Haaksma en Nelleke Looije.
Het Programma
Rondleiding langs de Staties in de Petrus- en Pauluskerk
Zoals u ook kunt lezen in het boekje met de activiteiten in de 40-dagentijd, kunt u op maandag 26 maart om 20.00 uur deelnemen aan een rondleiding langs de staties onder leiding van pastoor van Diepen.

Niet alleen informatief, maar ook een mogelijkheid om juist in de Stille Week nog eens extra stil te staan bij het lijden en sterven van Christus.

Opgave via v-en-t@pkndenhelder.nl of bij Gretske Haaksma (623781)
naar top pagina
Gespreksgroepen
“Verhalenderwijs”
De gespreksgroep rondom “Het verhaal gaat” van Nico ter Linden komt weer bijeen op de donderdagen 12 en 26 april om 10.00 uur in de Vredeskerk.

Doordat ds. Oosterhoff zich om gezondheidsredenen heeft moeten terugtrekken en rustig aan moet doen,
zal ds. R. de Meij Mecima deze twee ochtenden leiding geven aan het gesprek.

Uiteraard blijft iedereen van harte welkom.
naar top pagina
Het brood dat wij breken
Vorig jaar schreef de Generale Synode van onze kerk een brief aan de kerkenraden en de gemeenten over de viering van de Maaltijd van de Heer.
De brief begeleidde een document waarin Prof. Dr. Jan Muis van de Protestantse Theologische Universiteit een theologische en liturgische verdieping gaf over deze viering.
Om deze verdieping voor gemeenteleden, kerkenraadsleden en andere belangstellenden op een goede manier gestalte te geven hebben ds. Wilko Nijkamp en ds. Roel de Meij Mecima het initiatief genomen tot het organiseren van een serie van vier avonden over de viering van de Maaltijd van de Heer.
Het is een gezamenlijk project van Den Helder en Julianadorp en is helemaal in de geest van verdere samenwerking van gemeenten zoals de classis ons voorhoudt.

De avonden vinden plaats op de donderdagavonden 12 april, 3, 24 en 31 mei steeds van 20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Parkstraat 10 in Julianadorp.

Voor de transfer naar Julianadorp kan ds. De Meij Mecima steeds vier passagiers meenemen.

Opgave: bij ds. De Meij Mecima, predikant-jkvk@pkndenhelder.nl – 0223-693154
of
ds. Nijkamp, dswilkonijkamp@gmail.com - 06-11847064.
naar top pagina
Bijbels Leerhuis – kijk op geloof
Dinsdag 24 oktober om 19.30 u, in de Vredeskerk, olv ds. A.R.de Meij Mecima , is de tweede bijeenkomst van
het Bijbels Leerhuis, aan de hand van het boekje van dr. H. Veldhuis, “Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd.”

Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte.

Nieuwkomers kunnen zich rustig aansluiten en zijn van harte welkom.

Data: dinsdag 6 en 27 feb., 27 mrt., 24 april en 30 mei + slotbijeenkomst,
om 19.30 u. in de Vredeskerk,
o.l.v. ds. A. R. de Meij Mecima (predikant-jkvk@pkndenhelder.nl)
naar top pagina
“Houdt dan de lofzang gaande”
(over de achtergronden van de liturgie)
Olv ds. A.R. de Meij Mecima wordt gekeken naar een stukje geschiedenis, naar de bijbelse bronnen van de liturgie en naar de huidige praktijk.
Ook kunnen er op verzoek gastsprekers worden uitgenodigd om de groep bijvoorbeeld in te wijden in de geheimen van de kerkmuziek.
Zij die eerder aan de avondbijeenkomsten hebben meegedaan en op herhaling willen, zijn eveneens van harte welkom.

Op dinsdagmiddag 6 en 20 februari en 6 en 20 maart, van 14.00-16.00 u. in de Bethelkerk.

Voor dit onderwerp is opgave gewenst, bij ds. A. R. de Meij Mecima: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl tel.: 0223-693154
naar top pagina
“De Koran verstaan en daarmee de Islam”.
Olv ds. A.R. de Meij Mecima, in de Vredeskerk.

Deze kring wordt opnieuw gestart en nu op een viertal donderdagmiddagen gehouden.
Het is de bedoeling om aan de hand van een aantal Koranteksten te leren verstaan wat de Islam is en deze ook te vergelijken met de Bijbel.
Daarnaast wordt ook geprobeerd eventuele misverstanden en vooroordelen ten aanzien van deze godsdienst weg te nemen.

Op donderdagmiddag 22 februari en 8 en 22 maart, van 14.00 – 16.00 uur.

Voor dit onderwerp is opgave gewenst, bij ds. A. R. de Meij Mecima: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl tel.: 0223-693154
naar top pagina
“Als´t kwaad goede mensen treft”
Olv ds. A.R. de Meij Mecima, in de Johanneskapel.

In 1983 kwam de Nederlandse vertaling van het boekje van rabbijn Harold S. Kushner, “Als´t kwaad goede mensen treft” voor het eerst op de markt. In die tijd zijn er rondom dit boekje vele gesprekskringen ontstaan in gemeenten en parochies.

Aangezien de vraag naar het kwaad dat goede mensen treft en de vragen naar het waarom van het lijden, alsmede de vragen naar een liefdevolle God die ook almachtig is, maar blijkbaar niets doet, nog altijd actueel zijn wil ds. De Meij Mecima op een viertal dinsdagmiddagen aan de hand van bovengenoemd boekje hierover in gesprek gaan.

Data: dinsdagmiddag 27 februari en 13 en 27 maart, van 14.00 – 16.00 u.

Voor dit onderwerp is opgave gewenst, bij ds. A. R. de Meij Mecima: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl tel.: 0223-693154
naar top pagina
Sacrale dans
Een goed bericht voor de liefhebbers: de cursus sacrale dans wordt in 2018 weer vervolgd!
 
Op maandagavond 12 maart, om 19.30 u, gaat deze groep weer van start in de Johanneskapel, sinds de vorige serie onder de bezielende leiding van mevr. Shanti Schukking.

De volgende data zijn: 26 maart, 9 en 23 april en 7 mei.
De kosten zijn 7 euro per keer, en als men ineens betaalt 30 euro.

Informatie en opgave bij

Marleen Weijling, tel: 0223 625366 en m.vries10@kpnplanet.nl
naar top pagina