Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Den Helder.

Informatie over deze gemeente en een agenda vol activiteiten.


Er is nieuws van Vorming en Toerusting.
Er is een aanvulling op het programma.
O.a. over de gespreksgroep verhalenderwijs.
Wilt u meer weten klik dan hier

Voor Ceremony of Carols klik hier
Bethelkerk Bethelkerk wijk binnen de linie                                                 Interkerkelijk Kinderkerstfeest

Voor de vierde keer wordt in Den Helder een interkerkelijke Kinderkerstviering georganiseerd, door een aantal kerkgenootschappen. Dit jaar in de Bethelkerk, op zondag 17 december, om 16.00 u.
Aan deze zeer laagdrempelige viering voor kinderen van alle leeftijden wordt meegewerkt door de band Lighthouse (Ambassade), het muziekkorps van het Leger des Heils en een zanggroepje (grotendeels kinderen die zingen in het kinderkoor Joy) o.l.v. Melanie Uyleman.

Door kinderen uit diverse kerken wordt een spel over opa Knoest gespeeld.

Kortom, het belooft een geweldige middag te worden!

(Dus neem je vriendjes en vriendinnetjes ook mee !)
Opa KnoestDit gedicht is op de laatste zondag van het kerkelijk jaar tijdens het gedenken van de overledenen in de Bethelkerk voorgedragen.
Afscheid nemen

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten der herinnering.

Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde.

Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is niet te vergeten.

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.

Dietrich BonhoefferBEDANKAVOND VRIJWILLIGERS

De Johanneskapel hield een bedankavond voor haar vrijwilligers.
Op deze avond werden Oudhollandse spellen gespeeld.

Voor meer informatie en foto's klik hier
ds. A.R. de Meij Mecima 25 jaar predikant!

Zondag 12 november heeft de sectie Buiten de Linie samen met ds. de Meij Mecima en vele gasten zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd in een feestelijke dienst van Schrift en Tafel.

Voor meer informatie en foto's klik hier
                                                   Oecumenische dienst
Zondag 20 augustus 2017 werd een oecumenische dienst gehouden in de Bethelkerk.
Het thema van de viering was: Wat zoek je in de kerk en wat vind je daar? De voorbereidingsgroep bestond uit mensen vanuit verschillende richtingen. Zowel het Nieuwedieper Visserskoor onder leiding van Alfred de Jong , het Pluskoor van het Apostolische Genootschap uit Den Helder onder leiding van Erik Bakker als de solist Lucas Kramer, bekend van o.a. het programma Nederland Zingt, hebben hun medewerking verleend. Maar ook de gemeente heeft gezongen met orgelbegeleiding van Arie Horst. Vlootaalmoezenier Chantal Wouters en pastoor Age Kramer van de Oud-Katholieke kerk te Den Helder waren de voorgangers. We hebben een mooie, interactieve viering beleefd.
Het Nieuwerdieper visserskoor neemt plaats


Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met een van de sectieleden in uw sectie.

Annelie neemt afscheid als dirigent cantorij "Buiten de linie"
Voor meer informatie klik hier

                   Zondag 25 juni stond de stadsbrededienst in de Vredeskerk in het teken van de afsluiting van
                                                     Wereldwijde Week van de Vluchteling.

 Voorganger was : ds. Wilma van Rijn.
Samen met Suneel Emanuel werden de Kyrië gebeden uitgesproken en twee andere leden, woonachtig in het AZC,
deden de lezingen in hun eigen taal.

Omdat het AZC binnenkort gesloten wordt en de bewoners overgeplaatst zullen worden, kregen de kinderen van de kinderkring,
als afscheidscadeautje, een kinderbijbel mee, hen aangeboden door Eveline Jansen.
Tot slot zongen we Lied 461, Ga met God en hij zal met je zijn.

foto's van Ettje Kole
Suneel Emanuel en ds. Wilma van Rijn doen het Kyrië gebed


                                                            Kom naar voren!
  
Zaterdag 4 maart was het dan zover. Aan de Protestantse Gemeente Den Helder werd ter gelegenheid van het komen tot één kerkenraad deze voorstelling aangeboden.
Kees Posthumus (verteller en zanger) en Juul Beerda (accordeonist) zijn daarvoor naar de Vredeskerk gekomen.
De aanwezigen werden 500 jaar terug in de tijd genomen.
In tekst en beeld, begeleid door een accordeon, kwamen de historische personen tot leven.

   Professor Spijbels, conservator van de reizende tentoonstelling liet ons de “hamer” zien waarmee Maarten Luther zijn stellingen aan de kerkdeur spijkerde.
Daarna werd door Kees Catharina van Bora ten tonele gevoerd. Zij was de vrouw van Maarten Luther. Ze hebben elkaar leren kennen in het klooster, waar Catharina non en Maarten monnik was.
Dit werd al zingend uitgebeeld en het publiek kon telkens de laatste woorden meezingen : “de monnik en de non” (mel.nozem en de non)

   Daarna kwam de wat strengere Calvijn uit Geneve. Ook de toen heersende protestantse Duitse vorst Philipp von Hessen kreeg het woord.

   Professor Sijbels toonde toen weer een stuk uit de collectie, de “ schieter” , gebruikt door bakkers maar de lange steel ontbrak. Nu werd Hendrik de Bakker , broer van de eerste martelaar van de reformatie in Nederland, aan ons vertoond.

   Menso Alting, predikant van de vluchtelingengemeente Emden was de volgende persoon die in beeld werd gebracht. In dit verhaal werd ook duidelijk de huidige problematiek rond vluchtelingen en asielzoekers meegenomen.

   Op de biechtstoel geknield vertelde de meid van de pastor te Borne, Hendrina Oosterink, haar verhaal. De pastoor was door bezoekers ervan overtuigd geraakt dat hij maar dominee moest worden. Hendrina was echter van mening dat ze gewoon een kaarsje bleef aansteken en knielen wanneer zij dat wilde.

   Ook de grote Antwerpse drukker Christoffel Platijn werd ten tonele gevoerd. Door de vertaling van de bijbel door Maarten Luther in het Duits en het uitkomen van liedboeken kreeg hij veel werk. Dat hij daardoor heel veel verdiende en beroemd werd deed hem weinig.

   Menno Simons, voormalig priester en nu voorman van de doopsgezinden. Hij benadrukte het verschil met dopen, volwassendoop tegenover kinderdoop.

   Gezeten op een stoel gaf Arminius, een geleerde en voorman van de remonstranten, zijn visie op die tijd. Als laatste kwam de zoon van Maarten Luther en Catharina van Bora Hans Luther aan het woord. Hij vertelde dat zijn vader soms heel streng en zelfs hardhandig kon zijn. Maar toen Luther gevangen zat en Hans zijn verjaardag zonder vader moest vieren kreeg hij een verhaaltje van hem cadeau. Zijn moeder las dat voor.

   Dit is een kort overzicht van de personen die wij allemaal hebben zien en horen voorbijkomen. Tot slot een lied dat eindigde als meezinger. Al met al een boeiende, leerzame en vrolijke voorstelling.
Het toneel is ingericht
De sectie "Buiten de Linie" heeft donderdag 18 mei een gemeenteavond gehouden.
Voor een verslag en foto's klik hier

Over mensen in het AZC is er weer nieuws.
De maanden april en mei
Wilt u hier meer over weten klik hier
Protesteren tegen de sluiting van hun AZC
Wilt u hier meer over weten klik hier

De leken preken waren op 23, 30 april en 14 mei.
Voor meer informatie over lekenpreken klik hierVoor een verslag van de eerste leken preek
Klik hier


Voor een verslag van de tweede lekenpreek
Klik hier


 Voor een verslag van de laatste lekenpreek
Klik hier


Oud papier.
    Voor u afval, maar voor de kerk van waarde!
U kunt uw oud papier kwijt in de containers op de
                             Kerkhoflaan 2 (vlakbij de begraafplaats).
De opbrengst is voor de Protestantse Gemeente Den Helder.

Doet u ook mee om de opbrengst te verhogen?

Opmerkingen, die bijdragen aan de opbouw van de site, stuur ze naar de webmaster