Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Den Helder.

Informatie over deze gemeente en een agenda vol activiteiten.

Over mensen in het AZC is er weer nieuws.
Wilt u hier meer over weten klik hier


Er is weer nieuws van Vorming en Toerusting.

De gespreksgroep "Verhalenderwijs” onder leiding van ds. J.L. Oosterhoff klik hier voor meer informatie

Sacrale dans gaat in 2017 ook weer van start. klik hier voor meer informatie

Ook zijn er weer liedboekavonden. klik hier voor meer informatie
Bethelkerk Bethelkerk wijk binnen de linie

Wat: voorstelling ‘Kom naar voren’
Waar: Vredeskerk
Wanneer: zaterdag 4 maart, 19.30 uur
Voor wie: protestantse gemeente Den Helder


‘Kom naar voren!’ / 500 jaar protestantisme

   Op zaterdag 4 maart kunt u in de Vredeskerk de voorstelling ‘Kom naar voren!’ meemaken, ter gelegenheid van het jaar waarin het 500 jaar geleden is dat de Reformatie begon. En aan u als protestantse gemeente Den Helder aangeboden ter gelegenheid van de overgang naar 1 kerkenraad .

    Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een afwisselende, muzikale voorstelling. In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat hier spannend samen met een actuele spits. Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de meid van de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken!

   De voorstelling begint om 20.00 uur, in de Vredeskerk en duurt ongeveer een uur. Om 19.30 is de koffie klaar en na afloop is er nog een hapje en een drankje.

   Mogelijk wilt u graag heen maar heeft u vervoer nodig. U kunt dit laten weten door een mail te sturen naar scriba@pkndenhelder.nl
 of u kunt het aan een van de kerkenraadsleden laten weten. Dan wordt er voor gezorgd. Doet u dit dan wel vóór 1 maart.

   De avond wordt niet uitgezonden via de kerkomroep, wel kunt u meeluisteren via de kerktelefoon.

Meer informatie: scriba@pkndenhelder.nl of een van de kerkenraadsleden

COVENTRYGEBED.
Aan het begin van de 2e wereldoorlog is de stad Coventry zwaar gebombardeerd.
De priester van de verwoeste kathedraal vond de volgende morgen 2 verkoolde balken in de vorm van een kruis liggen. Hij zag daarin het teken dat Christus zelf met de bevolking geleden had.
Na de oorlog is er een beweging ontstaan van de Cross of Nails. In veel gebombardeerde steden over de hele wereld wordt elke vrijdag om 12.00 uur een korte gebedsdienst gehouden. Een vast gebed voor vrede en verzoening, het Coventrygebed is een onderdeel van de bijeenkomst. Ook Den Helder heeft zich aangesloten bij deze Community. De bijeenkomsten rouleren per 2 maanden via allerlei kerken, in nauwe samenwerking met de dienst Geestelijke Verzorging van de Koninklijke Marine.

In januari/februari is het gebed elke vrijdag om 12.00 uur in de Johanneskapel.

De algemene kerkenraad heeft in haar vergadering van woensdag 28 september 2016 besloten over te gaan tot de vorming van 1 kerkenraad voor de gehele protestantse gemeente Den Helder, indien de procedures dit toelaten per,
1 januari 2017. In 2014 en 2015 is er in alle wijken een wijkavond geweest met betrekking tot de plaatselijke regeling en de instructies voor de secties (nu nog wijken) en taakgroepen.

Afgelopen weken zijn deze stukken, die in het voorjaar van 2015 waren afgerond, nogmaals bekeken en zijn nog enkele kleine aanvullingen en wijzigingen aangebracht. Deze zijn in rood schuin aangegeven. In de papieren exemplaren niet rood, wel schuin. Het zou kunnen dat u met betrekking tot deze aanvullingen en/of wijzigingen nog een vraag heeft.
Dit kunt u op voorhand doorgeven via E-mail ak@pkndenhelder.nl, of op papier bij een van de leden van de algemene kerkenraad. Op woensdag 23 november zal er een gemeenteavond voor de hele protestantse gemeente worden gehouden.
Deze zal worden gehouden in de Vredeskerk.
Vooraf, om 19.30 is er een Vesper, aansluitend is er de gemeenteavond.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De stukken zijn te vinden op de pagina De weg naar 1 kerkenraad.


ds. de Meij Mecima wordt voorgesteld aan de Vredeskerk.
Wilt u hier meer over weten en de foto's bekijken?
klik dan hier


Over mensen in het AZC is er nieuws. Wilt u hier meer over weten klik dan hier

  Het nieuwe programma van V&T is weer uit.
Onderwerpen als Sacrale dans en verschillende gespreksgroepen staan op het programma.
Voor meer informatie klik hier

Liedboek avonden: er komen weer liedboekavonden voor meer informartie klik hier

Er is weer ZWO nieuws.
Wilt u hier meer over weten klik hier.Zondag 21 augustus was het zover: de open, oecumenische viering
.
   Langzamerhand stroomde, ondanks de regenbuien, de kerkzaal vol met bekende en onbekende mensen.
Het Pluskoor van het Apostolisch Genootschap onder leiding van Erik Bakker beet het spits af met mooie, aansprekende liederen.

   Afwisselend namen vlootaalmoezenier Frank Steijger uit Maasdijk en dominee Wilma Van Rijn uit Den Helder het woord.
Het Nieuwedieper Visserskoor onder leiding van Alfred De Jong zong solistisch en in samenzang met de gemeente diverse liederen. Het orgel werd op bijzondere wijze bespeeld door de heer Arie Horst.

   Ook de kinderen hoorden in de kinderdienst over het bouwen op het stevige fundament waar Jezus over sprak in de Bijbel.
De collecte is deze keer bestemd voor Zorggroep Tellus. Zij proberen een rolstoelbus bij elkaar te sparen zodat mensen die daar gebruik van moeten maken vaker meegenomen kunnen worden voor o.a. een dagje uit.

   Na afloop van de viering werd eenieder in de gelegenheid gesteld een kaarsje te branden.
Na afloop werd er nagepraat onder het genot van een kopje koffie/thee/limonade.
Het Visserskoor oefent voor
Voor meer foto's over die dienst Klik hier

Gezamenlijke jeugddienst in de Vredeskerk op 26 juni 2016

   Eindelijke was het zover, na veel voorbereidingen hebben we op 26 juni de gezamenlijke jeugddienst gehouden in de Vredeskerk. Het thema was: Feest. Gemeenteleden, van Bethelkerk, Johanneskapel en Vredeskerk, kwamen van diverse kanten binnen en de kerk liep aardig vol.    En feest was het, de kerk was prachtig versierd met slingers, ballonnen en werkstukken van kinderen die ze tijdens de crèche, de kindernevendienst of catechisatie gemaakt hadden. Er stond een prachtige taart, huisjes met lichtjes erin en er was een mooie slinger gemaakt. En een band voor de muziek. Allemaal anders dan we gewent zijn, maar heel leuk.
 Ds. Beitler ging voor en had het in zijn preek over de koning die een feest wilden geven, maar niemand kwam op het feest, allemaal te druk. De jongeren van de jeugdkerk hadden hier zelf een leuk filmpje over gemaakt, wat we hebben laten zien, n.a.v. Lucas 14 vers 15 t/m 24.

   De dienst had ook een vleug van een Out of the box dienst en tijdens de Heilige chaos, werd het een klein beetje chaos, iedereen ging door elkaar lopen. Mensen gingen met de dominee mee voor een korte meditatie, kinderen gingen met Floris mee om op een muziekinstrument te spelen, zoals een djembé. Op diverse plaatsen in de kerk kon wat gedaan worden, zorgen die opgeschreven werden konden aan het kruis gespijkerd worden, er konden gebedspunten opgeschreven worden, er kon een woordzoeker gemaakt worden of een kaarsje aangestoken voor iemand. Of rustig naar de muziek luisteren of een stukje uit de Bijbel lezen.

   Na een klein kwartiertje ging bijna iedereen weer op zijn plaats zitten en gingen we verder met de dienst. Ds. Beitler heeft veel gebedspunten mee genomen in zijn gebed, dat was fijn, de andere zijn opgedragen. Voor de collecte kwamen de kinderen binnen met de instrumenten en tijdens de collecte gaven zij een concertje, prachtig was het.

   Na de zegen werd iedereen uitgenodigd voor koffie en limonade en hebben we genoten van al het lekkers dat was meegebracht.

We kijken terug op een prachtige dienst. Dank aan iedereen.

Voor meer foto's klik hier

De band ondersteunt de dienst

Verslag van de 3e Preek van de Leek, gehouden door Dhr. Hans Verhoef. Voor een verslag en foto's Klik hier

Verslag van de 2e Preek van de Leek, gehouden door Dhr. Willem S. Meijer, Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren.
Voor een verslag en foto's Klik hier

Verslag van de eerste Preek van de leek
Spreekster was Liesbeth de Jong van het inloophuis.
Voor een verslag en foto's Klik hier
Er is weer ZWO nieuws. klik hier voor meer informatie.

Ook van de Werkgroep Vluchtelingenwerk Vredeskerk is er weer nieuws.
Klik hier voor meer informatie.

Gaat u ook met Kerk in Actie naar Ghana
klik hier voor meer informatie
De ambtsdragersavond rond JOP Lees meer


  (Jeugdwerk Organisatie Protestantse kerk)
Op drie zondagen in april zal ’s middags om
vijf uur een preek van een leek plaatsvinden,
in de Johanneskapel, locatie Waddenzeestraat 2

Door omstandigheden heeft men het aantal preken naar 3 preken terug moeten brengen.
De preek van zondag 10 april is vervallen.

Voor meer informatie over het programma   Klik hier
 
Nieuws van Vorming en Toerusting

Verhalenderwijs o.l.v. ds. J.L. Oosterhoff in de Vredeskerk  Lees meer

Sacrale dans wordt in 2016 weer vervolgd  Lees meer

Zingen uit het nieuwe liedboek  Lees meer

WEER EEN WIJKPREDIKANT BINNEN DE LINIE

De Protestantse wijkgemeente binnen de Linie heeft weer een eigen predikant.
Op maandag 7 december 2015 maakte de gemeente in de Bethelkerk kennis met de zevenentwintigjarige en net afgestudeerde proponent drs. W(ilma) A. van Rijn.
Vervolgens stemde een overgrote meerderheid van de aanwezigen in met het voorstel van de kerkenraad om haar te beroepen.
Als uitvloeisel daarvan reisde woensdag 16 december een delegatie vanuit Den Helder naar de woonplaats van mevrouw Van Rijn: Katwijk aan Zee. Dit om een lange traditie in ere te houden: het aan de beoogd predikant persoonlijk overhandigen van de formele beroepsbrief.
Mevrouw Van Rijn had de drie weken bedenktijd voor een antwoord niet nodig. Al een dag later liet zij weten het beroep te aanvaarden. Intussen is ook de schriftelijke bevestiging daarvan ontvangen. Tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de kerkdienst van zondag 19 december hoorde de gemeente het heugelijke nieuws, met een warm applaus als antwoord.

De bevestiging van mevr. Van Rijn als predikant van de Wijkgemeente binnen de Linie is eind januari of begin februari. De kansel van de Bethelkerk is dan anderhalf jaar vacant geweest. Dat daaraan nu op korte termijn een einde komt stemt alom tot dankbaarheid en vreugde.

De laatste versie van het concept plaatselijke regeling en de bijlage, toelichting op de instructie wijkteams en instructies taakgroepen is op de website geplaatst.

Voor het concept plaatselijke regeling klik hier

Voor de bijlage concept plaatselijke regeling klik hier
Of ga naar de pagina documenten PGDH


Er is weer nieuws van het ZWO.
Voor meer info klik hier

Vluchtelingen werk in Den Helder. Voor meer info klik hier

Collectebonnen bestellen en betalen met IDEAL
zie de webshop

of klik gelijk op het logo links

Oud papier.
    Voor u afval, maar voor de kerk van waarde!
U kunt uw oud papier kwijt in de containers op de
                             Kerkhoflaan 2 (vlakbij de begraafplaats).
De opbrengst is voor de Protestantse Gemeente Den Helder.

Doet u ook mee om de opbrengst te verhogen?

Opmerkingen, die bijdragen aan de opbouw van de site, stuur ze naar de webmaster