Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Den Helder.

Informatie over deze gemeente en een agenda vol activiteiten.


Annelie neemt afscheid als dirigent cantorij "Buiten de linie"
Voor meer informatie klik hier
Bethelkerk Bethelkerk wijk binnen de linie

De sectie "Buiten de Linie" heeft donderdag 18 mei een gemeenteavond gehouden.
Voor een verslag en foto's klik hier

Over mensen in het AZC is er weer nieuws.
De maanden april en mei
Wilt u hier meer over weten klik hier
Protesteren tegen de sluiting van hun AZC
Wilt u hier meer over weten klik hier

De leken preken zijn op 23, 30 april en 14 mei.
Voor meer informatie klik hier
  Voor een verslag van de eerste leken preek
Klik hier

  Voor een verslag van de tweede lekenpreek klik hier

 Voor een verslag van de laatste lekenpreek klik hier
                                                            Kom naar voren!
  
Zaterdag 4 maart was het dan zover. Aan de Protestantse Gemeente Den Helder werd ter gelegenheid van het komen tot één kerkenraad deze voorstelling aangeboden.
Kees Posthumus (verteller en zanger) en Juul Beerda (accordeonist) zijn daarvoor naar de Vredeskerk gekomen.
De aanwezigen werden 500 jaar terug in de tijd genomen.
In tekst en beeld, begeleid door een accordeon, kwamen de historische personen tot leven.

   Professor Spijbels, conservator van de reizende tentoonstelling liet ons de “hamer” zien waarmee Maarten Luther zijn stellingen aan de kerkdeur spijkerde.
Daarna werd door Kees Catharina van Bora ten tonele gevoerd. Zij was de vrouw van Maarten Luther. Ze hebben elkaar leren kennen in het klooster, waar Catharina non en Maarten monnik was.
Dit werd al zingend uitgebeeld en het publiek kon telkens de laatste woorden meezingen : “de monnik en de non” (mel.nozem en de non)

   Daarna kwam de wat strengere Calvijn uit Geneve. Ook de toen heersende protestantse Duitse vorst Philipp von Hessen kreeg het woord.

   Professor Sijbels toonde toen weer een stuk uit de collectie, de “ schieter” , gebruikt door bakkers maar de lange steel ontbrak. Nu werd Hendrik de Bakker , broer van de eerste martelaar van de reformatie in Nederland, aan ons vertoond.

   Menso Alting, predikant van de vluchtelingengemeente Emden was de volgende persoon die in beeld werd gebracht. In dit verhaal werd ook duidelijk de huidige problematiek rond vluchtelingen en asielzoekers meegenomen.

   Op de biechtstoel geknield vertelde de meid van de pastor te Borne, Hendrina Oosterink, haar verhaal. De pastoor was door bezoekers ervan overtuigd geraakt dat hij maar dominee moest worden. Hendrina was echter van mening dat ze gewoon een kaarsje bleef aansteken en knielen wanneer zij dat wilde.

   Ook de grote Antwerpse drukker Christoffel Platijn werd ten tonele gevoerd. Door de vertaling van de bijbel door Maarten Luther in het Duits en het uitkomen van liedboeken kreeg hij veel werk. Dat hij daardoor heel veel verdiende en beroemd werd deed hem weinig.

   Menno Simons, voormalig priester en nu voorman van de doopsgezinden. Hij benadrukte het verschil met dopen, volwassendoop tegenover kinderdoop.

   Gezeten op een stoel gaf Arminius, een geleerde en voorman van de remonstranten, zijn visie op die tijd. Als laatste kwam de zoon van Maarten Luther en Catharina van Bora Hans Luther aan het woord. Hij vertelde dat zijn vader soms heel streng en zelfs hardhandig kon zijn. Maar toen Luther gevangen zat en Hans zijn verjaardag zonder vader moest vieren kreeg hij een verhaaltje van hem cadeau. Zijn moeder las dat voor.

   Dit is een kort overzicht van de personen die wij allemaal hebben zien en horen voorbijkomen. Tot slot een lied dat eindigde als meezinger. Al met al een boeiende, leerzame en vrolijke voorstelling.
Het toneel is ingericht
ds. de Meij Mecima wordt voorgesteld aan de Vredeskerk.
Wilt u hier meer over weten en de foto's bekijken?
klik dan hierOud papier.
    Voor u afval, maar voor de kerk van waarde!
U kunt uw oud papier kwijt in de containers op de
                             Kerkhoflaan 2 (vlakbij de begraafplaats).
De opbrengst is voor de Protestantse Gemeente Den Helder.

Doet u ook mee om de opbrengst te verhogen?

Opmerkingen, die bijdragen aan de opbouw van de site, stuur ze naar de webmaster